Softdrugs – harddrugs

Wat zijn drugs eigenlijk? Als je op internet zoekt, kom je allerlei definities tegen, met deze aspecten:

  • Een verdovend, stimulerend, bedwelmend of geestverruimend verboden middel.
  • Verzamelnaam voor genees- of genotsmiddelen die een drogerende, verdovende, stimulerende of hallucinogene werking hebben, die kunnen leiden tot geestelijke en lichamelijke verslaving.

Globaal gezien kun je drie soorten drugsgebruikers onderscheiden:

1. Hangjongeren
2. Thuisgebruikers
3. Gebruikers in het uitgaansleven

Nederland is een van de weinige landen in de wereld die onderscheid maken tussen harddrugs en softdrugs. In de meeste landen is geconcludeerd dat drugs gevaarlijk en verslavend zijn en om die reden zijn álle drugs verboden. Een goede zaak! De Nederlandse Opiumwet maakt echter verschil tussen harddrugs en softdrugs aan de hand van het risico:

  • Bij softdrugs wordt gesproken van een aanvaardbaar risico voor de gebruiker.
  • Bij harddrugs wordt gesproken van een onaanvaardbaar risico voor de gebruiker.

Maar zijn de risico’s van softdrugs wel zo ‘aanvaardbaar’? Als de Nederlandse regering eens goed zou onderzoeken welke problemen de ‘softe’ drugssoorten veroorzaken onder (alleen al) de jongeren in onze samenleving, dan zou ze schrikken van de uitkomsten. Niet alleen harddrugs blijken enorm verslavend te zijn, maar ook aan softdrugs zijn verschrikkelijk veel mensen verslaafd geraakt! Softdrugs kunnen blijvende psychische schade veroorzaken en agressie en criminaliteit in de hand werken. Bovendien blijkt bijvoorbeeld het blowen van hasj en wiet voor velen een springplank te zijn naar andere, harde drugssoorten.