henk-medemaVALLEN EN OPSTAAN! door Peter Dijkstra. ‘Dordtse “Witte Duivel” vindt rust’, luidt de ondertitel van dit boek. De bijnaam ‘witte duivel’ hoorde bij het witblonde haar van deze jongen die nu, jaren na z’n radicale levensverandering, z’n relaas vertelt. Een rusteloos leven was het, waarin hij ongeveer alles deed wat God verboden had. Heftige jeugd, onvoorstelbare verhoudingen met z’n ouders en in de buurt. Seks, drank, drugs. Het woord ‘duivel’ was, als je z’n leven achteraf overziet, niet uit de lucht gegrepen: satanische machten hadden invoed gekregen in zijn leven.

En deze man vindt Jezus! – of de Heer vindt hém, ’t is maar hoe je het bekijkt. Een verhaal voor velen die misschien denken dat redding uit zulke diepe ellende niet mogelijk is. Wél, dus. De Overwinnaar is sterker dan de machten van de duisternis.

Aan het slot helpt Peter mensen op heel praktische wijze verder door hen de weg te wijzen uit de doolhof van  drugs en verslaving.

Henk Medema
Uitgever