Herstel

Wanneer je opgegroeid bent in een gezin waar je geen liefde hebt ontvangen of waar je regelmatig bent afgebroken door kwetsende woorden, bent geslagen of op andere manieren bent misbruikt, kan dat diepe wonden tot gevolg hebben. Datzelfde geldt voor anderen die nooit een thuis hebben gehad en die op welke wijze dan ook het gevoel hebben gekregen ongewenst te zijn of er niet bij te horen. Zulke dingen beïnvloeden hoe je over jezelf gaat denken en kunnen grote blokkades creëren om relaties aan te gaan en anderen te vertrouwen.

herstel 300Maar ook op school of werk kun je je een buitenbeentje voelen (en al dan niet ook zo behandeld worden) omdat je een andere taal spreekt (of een ander dialect), er anders uitziet, een beperking hebt, minder goed meekomt in de klas of juist hoogbegaafd bent. Eenzaamheid is heel pijnlijk en kan leiden tot depressiviteit, wat de eenzaamheid dan nog versterkt.

Ook in je huwelijk kun je schade oplopen door teleurgestelde verwachtingen, kwetsende woorden, verwaarlozing, verbaal, emotioneel, geestelijk, fysiek of seksueel misbruik. Je kunt door je partner worden verraden en in de steek gelaten. We zeggen dat niet om je bang te maken voor het huwelijk. Een goed huwelijk is een geweldige zegen. Maar de praktijk toont aan dat verwonde mensen vaak ook anderen verwonden en dat het zo belangrijk is om als man en vrouw samen God te volgen.

Het zal duidelijk zijn dat wat je hier leest, slechts een fragment is van wat je aan pijn kunt meedragen. We hebben het nog niet eens gehad over het verlies van iemand waarvan je houdt, over chronische pijn en ziekte, verschillende soorten van angst en traumatische ervaringen.

Mensen kunnen door de klappen van het leven ‘vallen’ en enorme moeite hebben om ‘weer op te staan’. Wat is er nu nodig om weer op te staan? Hoe doe je dat?

Hulp inroepen van God en je leven volledig aan Hem toevertrouwen is sowieso het verstandigst wat je kunt doen. Als je dat doet, kun je er niet omheen dat je je leven ook gaat indelen volgens Zijn principes. Een paar stappen om weer op te staan zijn:

  • Zoek een goede kerk
  • Deel je hart met betrouwbare en wijze mensen
  • Breng je eigen probleem in kaart
  • Ontmasker leugens in je denken
  • Vergeef (anderen, maar ook jezelf)
  • Kies om herstel te ontvangen
  • Leer anders denken

Jezus Christus zegt:

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding..          

Je hoeft het dan niet meer alleen te doen, herstel kost meestal meer tijd dan je zou willen, maar Hij gaat jou helpen!